Mark Harty

Izvršni podpredsednik oddelka za mednarodne in globalne korporativne račune

Mark je mednarodni izvršni podpredsednik, hkrati pa je odgovoren tudi za naše globalne korporativne račune. Med oktobrom 2012 in decembrom 2016 je opravljal funkcijo predsednika za Evropo, od januarja 2017 do februarja 2019 pa predsednika za regijo EMEA. Preden se nam je pridružil, je Mark deloval na številnih mednarodnih vodstvenih položajih, in sicer v družbah CR Bard, Edwards Life Sciences in Boston Scientific, kjer se je zlasti osredotočal na trženje tehnologij medicinskih pripomočkov za srčno-žilno in kritično nego.