Jerry Warner

Izvršni podpredsednik oddelka za Severno in Južno Ameriko ter globalnih komercialnih operacij

Mark Harty

Izvršni podpredsednik oddelka za mednarodne in globalne korporativne račune

Noel Fogarty

Višji podpredsednik oddelkov za regulativne zadeve in zagotavljanje kakovosti

Tom Mullally

Višji podpredsednik oddelka za globalno distribucijo in logistiko