Mark Drury

Podpredsednik, glavni svetovalec in sekretar podjetja

Mark Harty

Izvršni podpredsednik oddelka za mednarodne in globalne korporativne račune

Jerry Warner

Izvršni podpredsednik oddelka za Severno in Južno Ameriko ter globalnih komercialnih operacij

Rolando Torres

Izvršni podpredsednik oddelka za globalne proizvodne postopke

Noel Fogarty

Višji podpredsednik oddelkov za regulativne zadeve in zagotavljanje kakovosti

Tom Mullally

Višji podpredsednik oddelka za globalno distribucijo in logistiko

Guy Whittaker

Višji podpredsednik oddelka za globalne strategije in upravljanje življenjskega cikla