NATANČNO PREBERITE TE POGOJE, PREDEN BOSTE DOSTOPALI DO TEGA SPLETNEGA MESTA ALI GA BOSTE UPORABLJALI NA KAKRŠEN KOLI DRUG NAČIN. TI POGOJI UPORABE VELJAJO ZA VSE UPORABNIKE TEGA SPLETNEGA MESTA, NE GLEDE NA TO, ALI STE SE REGISTRIRALI.

Če se ne strinjate z navedenimi pogoji, NE dostopajte do tega spletnega mesta in ga ne uporabljajte.

Če se želite registrirati, morate potrditi, da ste stari vsaj 18 let.

Radi bi vas tudi opozorili, da so vse objave na spletnem mestu javno dostopne, zato vas prosimo, da objavljate le podatke, ki so namenjeni javni objavi.

Z registracijo soglašate, da se odpovedujete vsem zahtevkom do podjetja CooperVision, ki bi jih lahko vložili na podlagi vaše uporabe našega spletnega mesta.

Po registraciji bomo v evidenci še naprej hranili naslednje posredovane podatke:

 • E-poštni naslov
 • Geslo
 • Ime, priimek, uporabniško ime (vidno pri komentarjih)
 • Podjetje
 • Mesto, zvezna država, država
 • Telefonska številka (ni obvezno)
 • Uvrstitev v eno od naslednjih kategorij:
  Doktor medicine, doktor optometrije, specialist za oči, optik, tehnik oftalmologije/optometrije
  Pacient/potrošnik
  Član združenja Trade Media
  Direktor podjetja v tej panogi
  Avtor/svetovalec
  Drugo (navedite)

Potrjujem, da so informacije, ki sem jih posredoval/-a (ime, e-poštni naslov itd.), resnične in točne, da se ne izdajam za drugo osebo, da se lažno ne izdajam za zaposlenega pri podjetju CooperVision ali da svoj 
zaposlitveni status ne zlorabljam na kakršen koli drug način.

Nekatere informacije, komentarje ali objave lahko hranimo v evidenci za določeno časovno obdobje.

Pridržujemo si pravico do zavrnitve dostopa do našega spletnega mesta. Če je katera od vaših objav zunaj vsebinskega področja tega spletnega mesta ali po naši presoji neprimerna za objavo, si pridržujemo pravico do zavrnitve vaše objave ali komentarja. Pridržujemo si pravico, da določene objave ali komentarje kadar koli umaknemo s spletnega mesta. Če bo do tega prišlo, boste od nas prejeli naslednje obvestilo: »Zahvaljujemo se vam za vašo objavo ali komentar, vendar menimo, da vsebina objave ali komentarja trenutno ni primerna ali je kako drugače neskladna z našimi predpisi.«

Strinjate se z našim Pravilnikom o varovanju zasebnosti

Podjetje CooperVision spoštuje zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Za več informacij si oglejte razdelek Pravilnik o varovanju zasebnosti podjetja CooperVision, ki pojasnjuje pravice uporabnikov glede informacij, zbranih na tem spletnem mestu. Z dostopanjem do spletnega mesta ali z njegovo uporabo se strinjate z našim Pravilnikom o varovanju zasebnosti.

Obvestilo o avtorskih pravicah

Vsa gradiva in informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. To gradivo je v lasti ali pod nadzorom podjetja CooperVision ali pa je podjetje CooperVision zanj pridobilo licenco s strani tretje osebe. Gradivo, ki je namenjeno za prenos, lahko prenesete s spletnega mesta, vendar je namenjeno izključno za vašo osebno, nekomercialno uporabo.

Če prenesete katero koli gradivo, ki je na voljo za prenos, ga ne smete na kakršen koli način spreminjati, pri uporabi gradiva pa morate upoštevati tudi vse omejitve, ki veljajo na podlagi avtorskih pravic, blagovne znamke in drugih obvestil. Prav tako ne smete kopirati, prikazovati, prenašati, razpečevati, spreminjati, razmnoževati ali ponovno objavljati kakršnih koli podatkov, besedil ali dokumentov s tega spletnega mesta. Močno vam priporočamo, da na naše spletno mesto ne nalagate gradiva tretjih oseb brez njihovega dovoljenja (vsebine drugih spletnih strani ali mest, člankov, povezav, besedil, slik, filmov itn.), saj je večina gradiva tretjih oseb prav tako zaščitena z avtorskimi pravicami in drugimi oblikami zaščite.

Obvestilo o blagovnih znamkah

Blagovne znamke, storitvene znamke, blagovna imena, tržna podoba in imena izdelkov, ki so vsebovani na tem spletnem mestu, so blagovne znamke podjetja CooperVision, njegovih podružnic, povezanih podjetij ali njihovih podeljevalcev licenc, razen če je navedeno drugače. Za javno uporabo blagovnih znamk podjetja CooperVision je treba pridobiti dovoljenje.

Ostale strani in/ali materiali

Na našem spletnem mestu so lahko vsebovane povezave do drugih spletnih mest. Vsebovane povezave služijo kot pomoč obiskovalcem našega spletnega mesta. Podjetje CooperVision nima nadzora nad povezanimi spletnimi mesti ali nad njihovo vsebino, informacijami in blagom ali storitvami, ki jih ta spletna mesta ponujajo. Podjetje CooperVision ne odgovarja in ne jamči za kakršne koli materiale, informacije, blago ali storitve, ki so na voljo na povezanih spletnih mestih. Ne jamčimo za varovanje zasebnosti (ali katero koli drugo politiko) teh spletnih mest. Prav tako ne jamčimo za pravilnost vsebin katerega koli od teh spletnih mest. Podjetje CooperVision si pridržuje pravico do umaknitve povezave do teh spletnih mest ob katerem koli času.

Natančnost informacij

Podjetje CooperVision si prizadeva za natančen opis svojih izdelkov in zagotavljanje posodobljenih informacij na našem spletnem mestu. Vendar pa podjetje CooperVision ne jamči, da so opisi izdelkov in informacije na našem spletnem mestu popolni ali brez napak.

To niso zdravniški nasveti

To spletno mesto je zasnovano za zagotavljanje splošnih informacij o negi oči ter o izdelkih in storitvah podjetja CooperVision. Spletno mesto ni namenjeno nudenju zdravniških nasvetov. Potrošniki in pacienti se morajo o informacijah in nasvetih glede zdravljenja določenih bolezenskih stanj ali kakršnih koli drugih zdravstvenih potrebah vedno posvetovati z očesnim strokovnjakom.

Pogoji iskalnika specialistov za oči

Povezava »Najdi specialista za oči« je namenjena pomoči pacientom pri iskanju očesnih strokovnjakov, ki predpisujejo izdelke podjetja CooperVision. Prizadevamo si, da bi bile informacije, navedene na tem spletnem mestu, čim natančnejše. Vse informacije so ponujene »KOT SO« in brez kakršnega koli jamstva.

Podjetje CooperVision ne daje nobenih jamstev ali zagotovil o kakovosti zdravstvenih storitev teh specialistov za oči in izrecno zavrača vsakršno odgovornost za storitve na tem spletnem mestu navedenih specialistov za oči.

Vsebina, ki jo objavljate na našem spletnem mestu

Podjetju CooperVision dajete pravico, da na kakršen koli razumen način, ki ga izbere podjetje CooperVision, uporabi vse vsebine, ki jih naložite ali kakor koli posredujete na to spletno mesto (v skladu s temi Pogoji uporabe in Pravilnikom o varovanju zasebnosti podjetja CooperVision), med drugim vključno s kopiranjem, objavljanjem, prikazovanjem, spreminjanjem ali vključevanjem v ostala gradiva. Razen če podjetje CooperVision izrecno navede in je predhodno dogovorjeno, kakršna koli komunikacija (ustna, pisna ali v elektronski obliki) s podjetjem CooperVision (kot je so na primer povratne informacije, vprašanja, komentarji, predlogi, ideje ipd.) s strani katerega koli uporabnika spletnega mesta ne zagotavlja zaupnega razmerja. Če katero koli spletno mesto podjetja CooperVision zahteva, da se posredujejo informacije, ki vsebuje osebne podatke (na primer ime, naslov, telefonsko številko), se podjetje CooperVision obvezuje, da bodo pridobitev, uporaba in hranjenje teh podatkov potekali skladno z našim Pravilnikom o varovanju zasebnosti.

V nasprotnem primeru se vsako tovrstno komuniciranje in posredovanje informacij v zvezi s tem obravnava kot nezaupno, podjetje CooperVision pa ima tako pravico do reprodukcije, objave ali drugih načinov uporabe teh podatkov za kakršen koli namen, med drugim vključno za namene raziskav, razvoja, proizvodnje, uporabe ali prodaje izdelkov, ki vključujejo takšne informacije. Pošiljatelj kakršnih koli informacij podjetju CooperVision je v celoti odgovoren za njihovo vsebino, vključno z resničnostjo, natančnostjo in nekršenjem lastninske pravice in pravice do zasebnosti drugih oseb.

Na našem spletnem mestu je objavljen Pravilnik o komentiranju, ki ga morate prebrati in se z njim strinjati, če želite na našem spletnem mestu objavljati komentarje. Na voljo je tukaj.

Prepovedana dejanja

Strinjate se, da ne boste motili ali poskušali motiti delovanje spletnega mesta. Prepovedana je uporaba kakršnega koli avtomatiziranega orodja za rudarjenje informacij ali izpolnjevanje obrazcev na spletnem mestu. Spletni strežniki in strežniki za elektronsko pošto, ki jih uporablja podjetje CooperVision, ter z domeno povezani elektronski naslovi se ne sme uporabljati za pošiljanje neželenih množičnih e-poštnih sporočil ali za uporabo v kakršne koli zlonamerne, neetične, žaljive, škodljive ali nezakonite namene. Pridržujemo si pravico do omejitve ali zavrnitve dostopa uporabnika do spletnega mesta ali do drugih ustreznih ukrepov, če je ta uporabnik kršil naše Pogoje uporabe ali izvršil kakršna koli dejanja, s katerimi so bile kršene pravice katere koli fizične ali pravne osebe ali za katera menimo, da so nezakonita, neprimerna, žaljiva, škodljiva ali zlonamerna. Spletno mesto lahko uporabljate samo za zakonite namene. Nepooblaščena uporaba lahko vodi v kazensko in/ali civilno tožbo v skladu z zvezno, državno ali lokalno zakonodajo.

To spletno mesto ni namenjeno posredovanju pravnih obvestil podjetju CooperVision

Sporočila za podjetje CooperVision ali katerega koli od njegovih uradnikov, zaposlenih, zastopnikov ali predstavnikov, ki so posredovana prek e-poštnega naslova spletnega mesta in sistema sporočanja, ne štejejo za pravno veljavna. Pravna obvestila se pošiljajo na naslov:

Office of the General Counsel
CooperCompanies
6101 Bollinger Canyon Road, Suite 500
San Ramon, CA 94583

Izjava o omejitvi odgovornosti; omejitev zahtevkov za odškodnine

DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA VAM JE OMOGOČEN BREZPLAČNO, »KOT JE« IN BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE, IZRECNE ALI VSEBOVANE, VKLJUČNO Z GARANCIJO O USTREZNOSTI ZA PRODAJO, USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVU, VARNOSTI, NATANČNOSTI ALI NEKRŠITVI. BREZ OMEJITEV PREJ NAVEDENEGA PODJETJE COOPERVISION NE DAJE NOBENIH JAMSTEV ALI ZAGOTOVIL, DA BODO DOSTOP DO SPLETNEGA MESTA, VSEBINA ALI DELOVANJE TEGA SPLETNEGA MESTA NEMOTENI ALI BREZ NAPAK. PREVZEMATE POPOLNO ODGOVORNOST IN TVEGANJE ZA IZGUBE, KI SO POSLEDICA VAŠEGA NALAGANJA IN/ALI UPORABE DATOTEK, PODATKOV, VSEBINE ALI DRUGEGA GRADIVA Z NAŠE SPLETNE STRANI.

V obsegu, ki ga dovoljuje zakon, podjetje CooperVision ni odgovorno za kakršno koli posredno, posebno, naključno, posledično ali kazensko škodo, ki je povezana s spletnim mestom in je posledica kršitve pogodbe, nezakonitega vedenja, malomarnosti ali katerega koli drugega razloga, tudi če je bilo podjetje CooperVision seznanjeno z možnostjo nastanka tovrstne škode.

Spreminjanje pogojev uporabe

Naše Pogoje uporabe lahko kadar koli spremenimo, v primeru kakršnih koli sprememb naših Pogojev uporabe pa bodo ti tudi posodobljeni. Če nadaljujete z uporabo tega spletnega mesta, to pomeni, da se strinjate s spremembami naših Pogojev uporabe, zato ne pozabite redno preverjati morebitnih sprememb teh pogojev.

Tuji obiskovalci

Podjetje CooperVision ne zagotavlja, da je gradivo ali druge vsebine, ki so objavljene na našem spletnem mestu, primerne ali razpoložljive za uporabo zunaj Združenih držav Amerike, njenih ozemelj in protektoratov. Če se odločite za dostop do našega spletnega mesta iz drugih lokacij, to delate na lastno pobudo in lastno odgovornost. Sami ste odgovorni za upoštevanje lokalnih zakonov, če in v kolikšnem obsegu jih je treba upoštevati. Zlasti se strinjate, da boste upoštevali vse veljavne zakone v zvezi s prenašanjem oziroma izvozom tehničnih podatkov iz Združenih držav Amerike ali iz države, v kateri prebivate.

Veljavna zakonodaja in pristojna sodišča

Te Pogoje uporabe in vašo uporabo spletnega mesta urejajo zvezni zakoni Združenih držav Amerike in zakoni zvezne države Kalifornije. Kakršen koli ukrep v zvezi s tem spletnim mestom je lahko vložen le na ustreznih državnih ali zveznih sodiščih, ki se nahajajo v Kaliforniji. Z uporabo tega spletnega mesta soglašate s pristojnostjo državnih in/ali zveznih sodišč zvezne države Kalifornije.

Predlogi in povratne informacije

 • Podjetje CooperVision pozdravlja povratne informacije in poizvedbe, ki nam jih pošiljate. Če imate kakršna koli vprašanja ali komentarje, nam prosim pišite na naslov: blogadmin@coopervision.com. Za splošne poizvedbe o spletnem mestu nam pišite na naslov: info@coopervision.com.
 • IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI ZA KOMENTARJE\OBJAVE – pomnite, da objave in komentarji, ki jih prebirate na našem spletnem mestu, izražajo mnenja in stališča njihovih avtorja in ne nujno tudi mnenja in pogledov podjetja CooperVision ali naših uradnikov ali direktorjev.
 • Imate vprašanje ali komentar o izdelkih podjetja CooperVision?