Mark Drury

Podpredsednik, glavni svetovalec in sekretar podjetja

Mark Harty

Izvršni podpredsednik oddelka za mednarodne in globalne korporativne račune

Rolando Torres

Izvršni podpredsednik oddelka za globalne proizvodne postopke

Noel Fogarty

Višji podpredsednik oddelkov za regulativne zadeve in zagotavljanje kakovosti

Tom Mullally

Višji podpredsednik oddelka za globalno distribucijo in logistiko