Svetlejša prihodnost se začne pri vseh nas – danes.

V družbi CooperVision sprejemamo ukrepe za bolj trajnostno delovanje in si prizadevamo zmanjšati naš morebitni vpliv na okolje.1 Z omogočanjem odgovornega pridobivanja materialov,2 ponovno uporabo odpadkov, kjer je ta mogoča,*3 in izravnavanjem negativnega vpliva odpadkov iz naših izdelkov in embalaže, ki jih še ni mogoče predelati, se trudimo izboljšati počutje ljudi ter našega planeta.†3  

V družbi sprejemamo ukrepe‡ za ohranjanje omejenih naravnih virov§3 in iščemo načine za vključitev obnovljivih virov energije| v naše proizvodne postopke.¶3

Kjer je mogoče, izvajamo trajnostne prakse, pri čemer pričakujemo, da vsi naši dobavitelji ravnajo v skladu z našim Kodeksom ravnanja za dobavitelje, ki zagotavlja odgovorno pridobivanje materialov.2

Premišljeno načrtujemo svoje stroje, izdelke in embalažo,** pri čemer upoštevamo obnovljive vire energije.¶3

Številni naravni viri so omejeni. Že danes si po najboljših močeh prizadevamo preoblikovati način pridobivanja naših izdelkov, embalaže in energije, pri čemer podpiramo obnovljive alternative, kjer je to mogoče, ter iščemo načine za njihovo še bolj trajnostno pridobivanje v prihodnosti. Obnovljivi materiali in reciklirani odpadki lahko potencialno zmanjšajo emisije ogljika in okoljsko tveganje4, kar poveča skupni vpliv.

 

V sodelovanju s partnerji zbiramo naše proizvodne odpadke, ponovno zajemamo vire in jim, kadar je to mogoče, omogočamo novo življenje.*3

Materiali, vključeni v naše izdelke in embalažo, so dragoceni viri – tudi po tem, ko jih uporabniki uporabijo. Prizadevamo si preprečiti uhajanje plastike v naravo,†3 pri čemer vas vabimo, da se pridružite našim skupnim prizadevanjem za krožno gospodarstvo.

To pomeni, da sprejemamo ukrepe za ponovno pridobitev naših proizvodnih materialov, ko odslužijo svojemu prvotnemu namenu,5 saj prepoznavamo njihov potencial za ponovno uporabo. V sodelovanju s partnerji stremimo k optimalni uporabi obstoječe infrastrukture za recikliranje ter s tem recikliramo naše vire in našim materialom omogočamo novo življenje.

Z izravnavanjem negativnega vpliva odpadkov iz naših izdelkov in embalaže, ki jih še ni mogoče predelati, se trudimo izboljšati počutje našega planeta.†3

Prizadevamo si izravnati oceanske odpadke, ki dušijo pokrajine in skupnosti,3 saj še ne moremo nadzorovati poti naših izdelkov in embalaže, ko jih sprostimo v svet. 

Osredotočamo se na regije, na katere odpadki najbolj vplivajo, pri čemer sodelujemo s partnerji, ki si prizadevajo za odpravo odpadkov in socialno-ekonomskih razlik.†3 

V sodelovanju s partnerji iz narave odstranjujemo rabljene materiale††3 in sprejemamo ukrepe za svetlejšo prihodnost. 

Svetlejša prihodnost se začne pri vseh nas danes.
 

* Poročilo družbe CooperVision o okolju, družbi in upravljanju za leto 2020.
† Nanaša se na pobudo družbe CooperVision glede plastične nevtralnosti v sodelovanju z družbo Plastic Bank.
‡ Nanaša se na stalne postopke izboljševanja proizvodnje, ki jih družba CooperVision izvaja za povečanje učinkovitosti.
§ Naravni viri med drugim vključujejo vodo, dušik, zemeljski plin in druge organske spojine.
| Obnovljivi viri energije so opredeljeni kot materiali ali energije, ki jih je zaradi neizčrpnih zalog ali nove rasti mogoče vzdrževati nedoločen čas.
¶ Družba CooperVision v svojih proizvodnih postopkih uporablja obnovljive materiale in energijo.
** Proizvodni postopki družbe CooperVision so zasnovani tako, da ustrezajo notranjim energetskim ciljem in specifikacijam oblikovanja družbe CooperVision.
†† Nanaša se na pobudo družbe CooperVision o plastični nevtralnosti v sodelovanju z družbo Plastic Bank ter na čiščenje plaž v lokalnih skupnostih.
 

Reference::
1. CVI podatki v arhivu, 2024.
2. CVI podatki v arhivu, 2023. Kodeks ravnanja za dobavitelje družbe CooperVision.
3. CVI podatki v arhivu, 2023.
4. Stegmann, P., Daioglou, V., Londo, M., van Vuuren, D. P., & Junginger, M. (2022). Plastic futures and their CO2 emissions. Nature, 612(7939), 272–276.
5. CVI podatki v arhivu, 2020–2023, vključno s poročilom proizvodnega obrata o ničelni količini odpadkov na odlagališčih, ki navaja prizadevanja za predelavo po posameznih tokovih odpadkov (2022)