Kot vodilna družba na področju kontaktnih leč našim strankam vsak dan pomagamo pri boljšem vidu.*1 

Vendar pa naše delo obsega veliko več. Naše izdelke in embalažo premišljeno oblikujemo z namenom učinkovite porabe virov, hkrati pa si prizadevamo zmanjšati naš ogljični odtis.‡§1 

V družbi CooperVision sprejemamo ukrepe za bolj trajnostno delovanje in si prizadevamo zmanjšati naš morebitni vpliv na okolje.2 Z omogočanjem odgovornega pridobivanja materialov,3 ponovno uporabo odpadkov, kjer je to mogoče,|1 in izravnavanjem negativnega vpliva odpadkov iz naših izdelkov in embalaže, ki jih še ni mogoče predelati, se trudimo izboljšati počutje našega planeta.¶1 

V sodelovanju z našimi strankami, partnerji in drugimi deležniki izvajamo številne majhne ukrepe, s katerimi že danes ustvarjamo svetlejšo prihodnost za ljudi + planet.

V družbi oblikujemo – in nenehno preoblikujemo** – izdelke za zmanjšanje našega ogljičnega odtisa.‡§1 

 

Vsak izdelek in embalažo premišljeno oblikujemo tako, da omogoča učinkovito porabo virov in zmanjšanje našega ogljičnega odtisa.‡§1 Od naših izdelkov do naših objektov in postopkov – že danes sprejemamo premišljene odločitve, ki nam bodo v prihodnosti omogočile večji skupni vpliv.

Kjer je mogoče, inženirske izdelke in embalažo oblikujemo tako, da so primerni za recikliranje v sodelovanju s programi recikliranja v skupnosti.<br>

Naše objekte poganja obnovljiva energija,1 obenem pa razvijamo posebne postopke† za zmanjšanje našega odtisa.‡§1 Izdelke oblikujemo – in nenehno preoblikujemo – z namenom zmanjšanja količine odpadkov in povečanje količine koristnih snovi.††3 

V družbi skupaj ustvarjamo inovacije in izume, s katerimi skrbimo za naš planet in soljudi.

 

V družbi CooperVision smo strastno predani svoji vlogi globalnega državljana, pri čemer naše zaposlene opolnomočamo pri zavzemanju za trajnost – tudi pri najmanjših ukrepih. V sodelovanju z očesnimi strokovnjaki in uporabniki kontaktnih leč lahko že danes sprejmemo trajnostne ukrepe za zaščito naše prihodnosti.

Vendar pa naše delo obsega veliko več kot le kontaktne leče. V družbi sodelujemo z mednarodnimi organizacijami in skupnostmi, s katerimi si prizadevamo zmanjšati svoj okoljski odtis1 in ustvarjati pozitivne spremembe. Temelj teh prizadevanj so strastno predani ljudje, ki razmišljajo inovativno in si želijo ukrepati. Naša iznajdljivost je temelj prihodnjih korakov k izboljšanju počutja našega planeta.1 Vabimo vas, da se nam pridružite na poti proti svetlejši prihodnosti. 

 

V družbi sprejemamo ukrepe za ohranjanje omejenih naravnih virov‡‡1 in iščemo načine za vključitev obnovljivih virov energije§§ v naše proizvodne postopke.||1

 

V sodelovanju s partnerji zbiramo naše proizvodne odpadke, ponovno zajemamo vire in jim, kadar je to mogoče, omogočamo novo življenje.|1

 

Z izravnavanjem negativnega vpliva odpadkov iz naših izdelkov in embalaže, ki jih še ni mogoče predelati, se trudimo izboljšati počutje našega planeta.¶1<br>

 

V družbi CooperVision ponosno sprejemamo ukrepe za bolj trajnostno delovanje in si prizadevamo zmanjšati naš morebitni vpliv na okolje. 

V seriji Sustainability Innovator Series bomo predstavili zgodbe ljudi z najrazličnejšimi vlogami v naši organizaciji, ki so sodelovali pri naših trajnostnih prizadevanjih – od najmanjših do največjih.

 

IZBOLJŠANA PLASTIKA¶¶4,5,6

Spejeli smo ukrep Izboljšana Plastika tako, da smo začeli kupovati plastiko s certifikatom ISCC PLUS.¶¶***2,4,5 <br>

S tem se podjetje CooperVision zavzema zs doseganje višjega standarda pri izdelavi plastike.  <br>

 

Sustainability News

Svetlejša prihodnost se začne pri vseh nas danes.
 

* Kombinacija tržnih raziskav za leto 2022, ki temeljijo na globalnih podatkih o obsegu in notranjih ocenah.
† Nanaša se na stalne postopke izboljševanja proizvodnje, ki jih družba CooperVision izvaja za povečanje učinkovitosti.
‡ Ogljični odtis je omejen na emisije obsega 1 in 2, ki so opredeljene kot: Emisije obsega 1 so neposredne emisije iz virov v lasti ali pod nadzorom družbe. Emisije obsega 2 so posredne emisije iz proizvodnje kupljene energije.
§ Poročilo družbe CooperVision o okolju, družbi in upravljanju za leto 2022.
| Poročilo družbe CooperVision o okolju, družbi in upravljanju za leto 2020.
¶ Nanaša se na pobudo družbe CooperVision glede plastične nevtralnosti v sodelovanju z družbo Plastic Bank.
** Nanaša se na postopke nenehnega izboljševanja proizvodnje, ki jih družba CooperVision izvaja za zmanjšanje emisij ogljika obsega 1 in 2.
†† Odpadki, povezani s proizvodnjo kontaktnih leč.  
‡‡ Naravni viri med drugim vključujejo vodo, dušik, zemeljski plin in druge organske spojine.
§§ Obnovljivi viri energije so opredeljeni kot materiali ali energije, ki jih je zaradi neizčrpnih zalog ali nove rasti mogoče vzdrževati nedoločen čas.
|| Družba CooperVision v svojih proizvodnih postopkih uporablja obnovljive materiale in energijo.
¶¶ Strokovno pregledani članki kažejo, da ima polipropilen (PP), izdelan z obnovljivimi vložki, manjši ogljični odtis. Po podatkih dobavitelja plastike za družbo CooperVision proizvodnja PP z uporabo fosilnih vložkov proizvede 1,63 kg CO2e/kg PP, medtem ko proizvodnja PP z uporabo rastlinskih vložkov proizvede -0,82 kg CO2e/kg PP.
*** ISCC PLUS: Mednarodno certificiranje trajnosti in ogljika PLUS.
††† CooperVision je v sodelovanju z Plastic Bank od januarja 2024 zbral in predelal približno 5,3 milijona kg plastike. Če uporabimo metriko Plastic Bank, 1 kg plastike ustreza 50 standardnim 202 mm plastenkam to pomeni, da približno 263,7 milijona plastičnih steklenic ne doseže naših oceanov.
 

Reference::
1. CVI podatki v arhivu, 2023.
2. CVI podatki v arhivu, 2023.  
3. CVI podatki v arhivu, 2023. Kodeks ravnanja za dobavitelje družbe CooperVision.
4. CVI podatki v arhivu, 2023. Proizvodni obrati: Kostarika, Madžarska, zvezna država New York, Portoriko in Southampton (Združeno kraljestvo).
5. CVI podatki v arhivu, 2023. Cradle-to-gate assessment of our supplier's biorenewable input.
6. Narayan, R. (2011). Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life-cycle assessment. MRS Bulletin, 36(09), 716–721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210
7. CVI podatki v arhivu, 2023. Ocena obnovljivih bioloških vložkov, ki jo je izvedel dobavitelj plastičnega polimera družbe CooperVision.
8. CVI data on file as of 1/2024.