Pogosta Vprašanja in Odgovori

TEMA: Zaustavitev proizvodnih dejavnosti in dobave izdelkov za nego leč

 

 

VSEBINA

SPLOŠNO

DOBAVA

NAROČANJE/PROMOCIJE

VRAČILA

DOSTAVA NA DOM IN NEPOSREDNO PACIENTU

REGULATORNE ZADEVE

 

 

 

SPLOŠNO

 

Zakaj se CooperVision umika s trga izdelkov za nego leč?

Na naš posel z izdelki za nego leč (raztopine in posodice) sta vplivala umik naše blagovne znamke Synergi® s trga leta 2017 in nedavni prostovoljni odpoklic naše večnamenske raztopine Hy-Care®. Odsotnost teh osnovnih izdelkov za nego leč v našem portfelju je pomembno vplivala na celotno ponudbo podjetja CooperVision na trgu za nego leč. To pa vpliva na dolgoročno komercialno ponudbo, ki jo lahko ponudimo svojim strankam.

 

Ali bo CooperVision prodal posel z izdelki za nego leč?

CooperVision nima namena prodati posla z izdelki za nego leč.

Ali lahko kupim oz. ali se lahko pogovorim o nakupu posla/pravic blagovne znamke/dela posla?

Trenutno smo osredotočeni na zagotovitev nemotenega in učinkovitega izhoda iz tega posla. Šele ko bo to končano, bomo lahko razmislili o tem, kako obravnavati katera koli poslovna sredstva.

 

Zakaj nam niste prej povedali?

To je pomembna odločitev, o kateri smo skrbno premislili. Kot je najbolj primerno, smo sklep najprej predstavili zaposlenim v poslu z izdelki za nego leč, da smo se lahko posvetovali z njimi. Zavedamo se morebitnega vpliva te odločitve na stranke in smo vas poskusili obvestiti tako hitro, kot je bilo razumno in pošteno do naših zaposlenih.

 

Je to zaradi odpoklica Hy Care®?

Na naš posel z izdelki za nego leč sta vplivala umik naše blagovne znamke Synergi® s trga leta 2017 in nedavni prostovoljni odpoklic naše večnamenske raztopine Hy-Care®.

Ali je CooperVision v finančnih težavah?

Ne – ta odločitev temelji na dejstvu, da sta na naš posel z izdelki za nego leč vplivala umik naše blagovne znamke Synergi® s trga leta 2017 in nedavni prostovoljni odpoklic naše večnamenske raztopine Hy-Care®. To ima posledice za našo sposobnost nuditi izdelke za nego leč, ki bi bili dolgoročno rentabilni.

 

DOBAVA

Po odpoklicu Hy-Care® februarja 2022 sem bil obveščen o datumu, od katerega bo dobava mojih izdelkov za nego leč znova potekala normalno. Ali bo ta sklep vplival na ta datum?

Razen če smo vam sporočili drugače, ostaja datum, ki ste ga prejeli, enak. CooperVision je nakopičil zalogo izdelkov za nego leč v skladu z načrtom obnovitve količin zaloge, ki je bil sporočen februarja. Ta sklep ne vpliva na vaše datume ponovne dobave.

Prosimo, upoštevajte, da za izdelke za nego leč po naročilu žal ne moremo sprejeti nobenih nadaljnjih naročil, razen tistih, ki jih je CooperVision že prejel in odobril in ki jih trenutno obdelujemo.

 

Ali bo Hy-Care® na voljo za ponovno naročilo v tem obdobju?

Po nedavnem prostovoljnem odpoklicu ne nameravamo dobavljati večnamenske raztopine Hy-Care® pred zaprtjem posla z izdelki za nego leč.

 

Ali vam lahko zaupam, da boste lahko še naprej dobavljali?

Naša ekipa za proizvodnjo izdelkov za nego leč si v zadnjih mesecih neutrudno prizadeva za obnovo inventarja izdelkov za nego leč in ima realističen načrt obnovitve količin v več fazah. To pomeni, da lahko še naprej proizvajamo in dobavljamo izdelke za nego leč (raztopine in posodice), ki so na zalogi, odvisno od razpoložljivosti, do konca oktobra 2022.

 

Prosimo, upoštevajte, da za izdelke za nego leč po naročilu žal ne moremo sprejeti nobenih nadaljnjih naročil, razen tistih, ki jih je CooperVision že prejel in odobril in ki jih trenutno obdelujemo.

 

Kateri je zadnji datum, na katerega boste še lahko dobavili izdelke za nego leč po tem sklepu?

Še naprej bomo proizvajali in dobavljali izdelke za nego leč (raztopine in posodice), ki so na zalogi, in sicer do konca oktobra 2022. Izdelke za nego leč znamke CooperVision in zasebnih blagovnih znamk (raztopine in posodice) boste lahko naročili, če bodo na voljo, do 15. oktobra 2022. Po tem datumu žal ne bomo mogli sprejeti nobenih nadaljnjih naročil.

 

Prosimo, upoštevajte, da za izdelke za nego leč po naročilu žal ne moremo sprejeti nobenih nadaljnjih naročil, razen tistih, ki jih je CooperVision že prejel in odobril in ki jih trenutno obdelujemo.

 

Koliko časa imam po moji pogodbi s podjetjem CooperVision za iskanje alternativne znamke?

Prizadevali smo si, da bi v okviru formalnih omejitev postopka dali čim daljši odpovedni rok. Medtem ko se popolnoma zavedamo težavnosti iskanja alternativnega izdelka, je odpovedni rok za prekinitev dobave v naših standardnih pogodbenih pogojih tri mesece. Če menite, da je bil med nami dogovorjen drugačen odpovedni rok, se obrnite na zastopnika podjetja CooperVision, s katerim ste se na začetku dogovarjali.

 

Od vas naročam izdelke zasebnih blagovnih znamk (in vaše blagovne znamke) za nego leč. Ali ta napoved vpliva na obe obliki izdelkov za nego leč?

Da, CooperVision bo do konca oktobra 2022 prenehal s proizvodnjo in dobavo, kar vpliva na izdelke zasebnih blagovnih znamk in blagovnih znamk podjetja.

 

Ali ta sklep vpliva na posodice za leče, ki jih dobavljate skupaj z raztopino?

Da, CooperVision dobavlja posodice za leče kot del ponudbe izdelkov za nego leč in z 31. oktobrom 2022 bomo prekinili dobavo posodic za leče.

 

 

NAROČANJE/PROMOCIJE

 

Kdaj boste prenehali sprejemati naročila za izdelke za nego leč?

Vsa končna naročila za izdelke na zalogi (raztopine in posodice) je treba oddati do 15. oktobra 2022. Prosimo, upoštevajte, da za izdelke po naročilu žal ne moremo sprejeti nobenih nadaljnjih naročil, razen tistih, ki jih je CooperVision že prejel in odobril in ki jih trenutno obdelujemo.

 

Ali moram zdaj spremeniti način, na katerega naročam od vas?

Ne, nadaljujte z naročanjem na običajen način.

 

Predhodno sem plačal raztopine za nego leč kot del promocije za CooperVision. Ta promocija poteka do leta 2023 – kakšen učinek bo imel ta sklep na to?

Obrnite se na zastopnika podjetja CooperVision, s katerim ste se na začetku dogovarjali, in ta bo uredil vaš primer, kot bo primerno.

 

Od vas naročam izdelke zasebnih blagovnih znamk za nego leč – ali lahko še naprej naročam obe obliki izdelkov za nego leč, na kateri vpliva ta napoved?

Da, lahko naročite tako izdelke naših znamk kot tudi zasebnih blagovnih znamk, če so na zalogi in razpoložljivi.

Vsa končna naročila za izdelke na zalogi (raztopine in posodice) je treba oddati do 15. oktobra 2022. Prosimo, upoštevajte, da za izdelke za nego leč po naročilu žal ne moremo sprejeti nobenih nadaljnjih naročil, razen tistih, ki jih je CooperVision že prejel in odobril in ki jih trenutno obdelujemo.

 

Če se strinjam, da namesto izdelkov za nego leč zasebnih blagovnih znamk začnem naročati izdelke znamke CooperVision, ali bodo ti dobavljeni po isti ceni?

Da, cena in vsi drugi pogoji, dogovorjeni za dobavo izdelkov za nego leč, bi ostali enaki.

 

 

VRAČILA

 

Če pred koncem leta najdem alternativnega dobavitelja za izdelke za nego leč, ali lahko vrnem svojo neporabljeno zalogo, vključno z zalogo zasebnih blagovnih znamk?

Žal v tem primeru ne moremo sprejeti vračil.

 

Če imam veliko količino neizkoriščenih zalog, ki bi jih vrnil, kako naj to naredim?

Žal v tem primeru ne moremo sprejeti vračil.

 

 

DOSTAVA NA DOM IN NEPOSREDNO PACIENTU

 

Imamo paciente, ki uporabljajo vaše izdelke za nego leč, ki so del naše storitve dostave na dom/neposredno pacientu/naročnine. Kakšne posledice bo to imelo zanje?

Zavedamo se, da so storitve dostave neposredno pacientu (na dom ali v trgovini) in naročnine pomembne za vaše stranke. Raziskujemo možnosti, da bi jih še naprej podpirali, tako da namesto trenutnega izdelka CooperVision poiščemo alternativno raztopino za nego leče. Ta postopek smo začeli in vas bomo ob napredovanju projekta sproti obveščali.

Ali se bodo stroški izdelkov za nego leč pri dostavi neposredno pacientu povečali, če jih boste nabavili pri drugem dobavitelju?

Ker smo še vedno v postopku iskanja, v tem trenutku ne moremo obljubiti ničesar glede cen.

 

Ali moram zdaj za paciente z naročnino na dostavo na dom priskrbeti alternativnega dobavitelja?

Ne, CooperVision namerava še naprej podpirati paciente, ki prejemajo izdelke za nego leč kot del naročniške storitve.

 

 

REGULATORNE ZADEVE

 

Kar se tiče oznake CE, kako dolgo bo na voljo in pokrivala naše izdelke še po prekinitvi 31. oktobra 2022?

  • Vse izdelke, ki bodo dani na trg, bo pokrival trenutni certifikat CE podjetja CooperVision, ki velja do maja 2024. Ta certifikat pokriva izdelek, ki je dan na trg, če je proizveden v obdobju veljavnosti certifikata.
  • CooperVision se lahko odloči (ali pa mora) preklicati/spremeniti certifikat pred majem 2024 na podlagi prenehanja proizvodnje in razprav z našim priglašenim organom. Vendar to ne bo vplivalo na certifikacijski status nobenega izdelka, ki je že na trgu in katerega torej krije veljaven in odobren certifikat CE.

 

 

RAZLIČICA: F

VELJA OD: 9. junija 2022